Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VELKÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

 

Součástí školního vzdělávacího programu školní družiny při ZŠ s RVJ Bronzová je také dopravní výchova. Děti si každoročně procvičují znalosti z tohoto oboru ve Velké dopravní soutěži, kde plní různé úkoly a opakují si vědomosti z dopravní výchovy.

J. Hainová, vychovatelka ŠD