Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kampaň ke Dni Země

 

V letošním roce bychom vás opět chtěli pozvat na informační kampaň pro veřejnost konanou u příležitosti Dne Země. Uskuteční se 21. dubna od 10.00 na prostranství u metra Lužiny. Na místě budou přistaveny informační stany, kde budou pro veřejnost, školy a školky zdarma k dispozici různé informační materiály a letáky k environmentálním tématům, připravené jsou rovněž soutěže a hry pro děti. Tuto akci pořádá Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Pražskými službami, a.s., a dalšími organizacemi, za podpory Městské části Praha 13. Jelikož je rok 2011 vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, bude letos akce zaměřená nejen na tradiční téma - odpady, ale také na ochranu lesů.

Eva Beránková