Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V ROCE 2011 V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13

 

Číslo bloku Termín čistění Seznam ulic
1

13.4.

18.10.

Vackova + tři menší parkoviště, Kálikova, Heranova

Hábova + parkoviště + odbočka k jeslím, Šostakovičovo nám., Vlachova, Líšnická, Flöglova, Hostinského + parkoviště + odbočka k mateřské škole, Klukovická

2

12.4.

19.10.

Lýskova (od Chalabalova po Jeremiášovu) + parkoviště, Kociánova,

Chalabalova + parkoviště, Kovářova, Kuncova, Mládí + parkoviště + spojka Armády, Na Vlku – celá

3

11.4.

20.10.

Fantova + spojka Oistrachova + parkoviště, Trávníčkova +parkoviště
+ spojky

Mukařovského, Kettnerova , Horákova

4

2.5.

3.10.

Neústupného + parkoviště, Chlupova, Bellušova + spojky Mukařovského +parkoviště, Holýšovská +parkoviště, Archeologická (Mukařovského-Bronzová)
5

3.5.

4.10.

U Jezera +parkoviště, Sezemínská, Bronzová+
parkoviště, Amfórová +spojka+ parkoviště, Mukařovského–parkoviště u metra, Podpěrova, Brdičkova , Kolovečská + spojka Mukařovského
+ parkoviště

6

10.5.

5.10.

Archeologická (Zázvorkova-Jeremiášova), Zázvorkova+parkoviště, Modrá + parkoviště,Böhmova + parkoviště, Zvoncovitá + spojka Archeologická + parkoviště, Mohylová + parkoviště, Píškova + parkoviště
7A

11.5.

10.10.

V Hůrkách (Petržílkova-Suchý vršek), Ovčí hájek + parkoviště, Seydlerova, Fingerova
7B

12.5.

11.10.

V Hůrkách (Pod Hranicí-Suchý vršek), Husníkova, Suchý vršek
8A

16.5.

13.10.

Běhounkova (Bucharova-Blattného), Nušlova, Petržílkova, Na Zlatě, Volutova + parkoviště
8B

17.5.

14.10.

Běhounkova ( Blattného-Pod Hranicí) + parkoviště, Kodymova, Dominova, Mezi Školami, Blattného
V 1 26.4. Janského (Červeňanského – Kurzova), NN 3456 – 2 x parkoviště Herčíkova, Drimlova
V 2 27.4. Kurzova, Borovanského, Přecechtělova (Kurzova-Janského), Netouškova, Klausova, Janského (Kurzova-Prusíkova)
V 3 28.4. Bašteckého, Prusíkova, Pavrovského plus 2x parkoviště, Janského (Červeňanského – Prusíkova), Přecechtělova (Kurzova-Pavrovského

 

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny 7 dnů před zahájením čištění. Žádáme řidiče, aby toto dopravní značení respektovali.