Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NÁVRATY DO HISTORIE

 

Koncem února proběhla v tělocvičně FZŠ Mezi Školami netradiční hodina dějepisu. Žáci 6. a 7. ročníku si mohli vyzkoušet, jak se žilo a válčilo v dobách starověkých Římanů. Společně s námi sledovali program i žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa. Cílem projektu Návraty do historie – Řím - legionáři, gladiatoři a Césarové je rozšířit a doplnit výuku dějepisu, vzbudit hlubší zájem o historii a odstranit některé omyly, vžité sledováním komerčních filmů. Vystoupení proběhlo formou hraných scének, ve kterých byly představeny výzbroj legionáře, některé prvky jeho výcviku a taktika legií, kterou si děti v praxi vyzkoušely. Děti se dozvěděly i spoustu zajímavostí o životě význačných osobností tohoto období.

Ivana Hamplová