Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podpora matematiky a češtiny

 

Podpora matematiky a češtiny


Fakultní základní škola Mezi Školami připravuje do příštího školního roku pro žáky 6. tříd, jejichž rodiče o to budou mít zájem, posílení matematiky o 1 hodinu a češtiny o 1 hodinu týdně. Reaguje tak na současnou diskusi vedenou Ministerstvem školství jako reakci na výsledky českých žáků v celosvětových srovnáních. Ministerstvo připravilo nové učební osnovy jako alternativu ke školním vzdělávacím programům, které zvyšují objem hodin matematiky o jednu hodinu v 7. a 8. ročníku a českého jazyka o jednu hodinu v 6. a 9. ročníku. Žáci, které rodiče přihlásí do programu posílení matematiky a češtiny ve FZŠ Mezi Školami, budou mít v každém ročníku po 5 hodinách matematiky a češtiny. Vedle toho FZŠ Mezi Školami nabízí standardně od 6. ročníku rozšíření základního učebního plánu o jeden z předmětů:

  • Německý jazyk
  • Informatika a výpočetní technika
  • Přírodopis
  • Matematika
  • Sportovní příprava

Přihlášky do 6. ročníku FZŠ Mezi Školami jsou k dispozici na sekretariátu školy, nebo na webu: www.fzsmeziskolami.cz.

Petr Vodsloň, ředitel školy