Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výuce jazyků věnujeme velkou pozornost

 

Výuce jazyků věnujeme velkou pozornost


Dne 16. února proběhlo obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce. Ani letos se soutěžící ze ZŠ Janského v konkurenci škol, mezi nimiž jsou i školy s rozšířenou výukou jazyků, neztratili. Danny Mourad, žák 7. třídy, již podruhé obhájil 3. místo.
Výuce cizích jazyků věnujeme velkou pozornost. V 1. a 2. třídě se v kroužcích žáci seznamují hravou formou s angličtinou. Ve 3. a 4. třídě si mohou procvičit nově získané vědomosti s lektorem, který dlouhodobě pobýval v zahraničí. Pro velký zájem dětí a rodičů budeme v příštím školním roce vyučovat anglický jazyk již od 1. třídy. Na 2. stupni mají žáci k povinným hodinám angličtiny přidanou 1 hodinu konverzace. Od příštího školního roku otevíráme 6. třídu s výukou anglického a německého jazyka. V 1. a 6. třídách jsou ještě volná místa, v případě zájmu kontaktujte vedení školy. Zveme všechny předškoláky i jejich rodiče na ukázkovou hodinu angličtiny, která se bude konat 24. května od 17 hodin.

Karla Krištofová