Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol

Termín zápisu do mateřských škol v regionu Prahy 13 byl stanoven takto:

  • 7. dubna 2011 od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek
  • 28. dubna 2011 od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

 

 

Přísnější postup proti neplatičům poplatku za psa

V minulých týdnech přistoupila MČ Praha 13 prostřednictvím městské policie k provádění rozsáhlých kontrol„pejskařů“. Dochází při nich k postihům za znečišťování životního prostředí, ale jsou porovnávány i údaje v evidenci psů z hlediska placení poplatku za psa. V zájmu důraznějšího vymáhání poplatků za psy rozhodlo vedení MČ o přísnějším postupu vůči neplatičům. Zákon č.  565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dává správci místního poplatku (ÚMČ Praha 13) pravomoc navýšit dluh místního poplatku až na trojnásobek. Tato sankce bude od měsíce dubna 2011 uplatňována následovně:

  • při prvním vzniku nedoplatku budedlužníkovi zaslána urgence s poučením a vyplněnou složenkou. Pokud dlužník do 5 pracovních dnů dluh neuhradí, bude mu zaslán platební výměr, v němž bude dluh navýšen na dvojnásobek, při nezaplacení dvou a více po sobě jdoucích období bude dlužníkovi zaslána urgence s poučením a vyplněná složenka. Pokud dlužník do 5 pracovních dnů dluh neuhradí, bude mu zaslán platební výměr, v němž bude opakovaný dluh navýšen na trojnásobek.

Včas neuhrazené platební výměry se budou exekučně vymáhat. Exekuční vymáhání provádí přímo úřad, včetně exekučních nákladů. Exekuci lze provést na bankovní účet dlužníka, spoření, mzdu, důchod, některé sociální dávky, v krajním případě i např. dražbou movitých věcí. Doporučujeme proto chovatelům psů, aby své platební povinnosti plnili včas! Podrobnější informace naleznete na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit - Místní daně a poplatky.

Rudolf Foukal,
vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

 

 

Pozor na změny přednosti v jízdě!

Znovu upozorňujeme na změnu dopravního značení na řadě komunikací na sídlištích Lužiny, Nové Butovice a ve Stodůlkách – Hájích a Vidouli. Jednotlivé oblasti jsou nyní v zájmu zpomalení dopravy nově řešeny jako zóny s dopravním omezením a na křižovatkách zpravidla platí přednost zprava. Sledujte proto pozorně dopravní značení a na křižovatkách, kde není upravena přednost v jízdě, dávejte vždy přednost vozidlům přijíždějícím zprava.

Miroslav Jíra,
pověřený vedením odboru dopravy