Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

CVRČEK POD MIKROSKOPEM

 

 

Na přírodovědném kroužku v ZŠ Mládí jsme zkoumali cvrčky. Připomněli jsme si stavbu těla, které tvoří hlava, hruď s třemi páry končetin a zadeček. Na hlavě má hmyz tykadla a složené oči. Pod mikroskopem jsme viděli, že oko je tvořené množstvím pravidelných, navzájem si podobných oček tvaru šestiúhelníku. Potom jsme oddělili holeň prvního páru končetin a vyhledali sluchový orgán, který připomíná bubínek a pod mikroskopem je vidět jako šedé oválné okénko. Na prvním páru křídel jsme pod mikroskopem vyhledali hřebínky na žilnatině křídla, kterými třením o sebe vytváří samečci zvuk. Podařilo se nám pořídit i fotografie.

Ludmila Olšovská, 6.B