Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEMO SBÍRÁ ÚSPĚCHY

Nově vzniklá Taneční skupina Demo pod tanečním studiem „Tančit může každý!“ působící na ZŠ Mládí a ZŠ Klausova se 3. března účastnila celostátní taneční soutěže s mezinárodní účastí Hronovské Jablíčko. Odvezla si rovnou dvě ocenění v disco dance. Nejmladší členky ve velké konkurenci v dětské kategorii vybojovaly stříbro, zatímco kolektiv nejstarších tanečnic v juniorské kategorii byl oceněn zlatým 1. místem. Všem našim tanečnicím gratulujeme! Více informací o TS Demo získáte na tel. 724 121 402.

Jitka Žaloudková