Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka specializovaných tříd

 

Dne 2. a 9. května ve 14 hodin proběhne ve Fakultní základní škole Brdičkova 1878 na Lužinách přijímací řízení pro žáky, kteří by měli zájem ve školním roce 2012/2013 navštěvovat některou z našich tříd. Písemné přijímací zkoušky se konají do jazykové, matematické a počítačové třídy. Do sportovní třídy se prověřuje sportovní zdatnost. Nabízíme následující možnosti:

pro žáky současných 1. - 9. tříd

  • sportovní třída

pro žáky současných 5. tříd

  • jazyková třída (angličtina, francouzština, němčina)
  • sportovní třída
  • počítačová třída
  • matematicko-přírodovědná třída
  • výtvarná třída

Více informací získáte přímo ve škole, na tel. 235 515 884 a na www.fzsbrdickova.cz.

Jan Šafir, ředitel školy