Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nová Montessori školka

 

V prostorách rodinného domu v Kovářově 25a/42 byla 1. března otevřena Montessori školka a rodinné centrum Hvězdička.
Montessori pedagogika je světově uznávaný vzdělávací systém, vycházející z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb, přesto ale ve stanovených hranicích, která mají svá pravidla. Učitel je pro děti rovnocenným partnerem a trpělivým rádcem, který jim umí naslouchat a pomáhat objevovat a učit se nové věci. Ve školce dítě vstupuje do tzv. připraveného prostředí, které tvoří uspořádaná třída se speciálními didaktickými pomůckami, zaměřenými zejména na rozvoj smyslů a jemné motoriky, které jsou uspořádány do pěti vzájemně propojených oblastí – praktický život, smyslová výchova, mateřský jazyk, matematika a kosmická výchova. Základním mottem Montessori pedagogiky je: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Spojení školky s rodinným centrem v jednom celku nabízí možnost absolvování vybraného kroužku v odpoledních hodinách v rámci docházky do školky, odpadá tedy převážení dítěte mezi jednotlivými zájmovými aktivitami. Školka je otevřena každý den od  7.30 do 17.30 (v případě potřeby i déle) a přijímá děti již od  2,5 roku. Samotné rodinné centrum nabízí velký výběr zájmových aktivit pro širokou veřejnost (nejen pro děti navštěvující školku) - angličtinu s Mortimerem, cvičení pro maminky s dětmi, Yamahu, zumbu pro děti i maminky,  prenatální péči, arteterapii...
Po návštěvě kroužku si můžete odpočinout v naší herně plné hraček u výborné kávy a občerstvení. Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás. Více na www.skolicka-hvezdicka.cz, www.centrum-hvezdicka.cz, tel. 603 522 441, 608 136 472, 604 287 375.

Ivana Havránková