Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zimní korálkování

 

Zimní odpoledne v nemocnici bývá někdy hodně dlouhé, pacienti jsou proto vždycky rádi, když se něco zajímavého děje. Čas jim hned rychleji uběhne a nemoc se pak lépe zvládá. Navlékání korálků a výroba šperků patří u dětí v motolské nemocnici ke stále oblíbenějším. Dobrovolnické centrum připravilo na začátku února pro malé pacienty zábavné korálkové odpoledne. K dětem se přidali i jejich rodiče. Navíc se podařilo díky našim dárcům a příznivcům získat nejen originální korálky, ale také finance na nákup speciálních komponentů. S pomocí ochotných dobrovolníků, kteří za pacienty motolské nemocnice denně docházejí, může Dobrovolnické centrum udělat radost a potěšit tam, kde je to potřeba. Někdy třeba jednu holčičku nebo kluka a někdy zase desítky dlouhodobě hospitalizovaných seniorů.

Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN v Motole