Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

 

 • Ne 7. 4. ZA HISTORIÍ ZBRASLAVI
  Vycházka nás zavede ke zbraslavskému zámku, kostelu sv. Jakuba Staršího, vile Vladislava Vančury a kostelu sv. Havla. Pěší trasa cca 6 km. Začátek akce cca v 10.10 na zastávce aut. č. 129, 241, 255, 314, 318 Zbraslavské náměstí (autobus č. 129 jede ze zastávky Smíchovské nádraží v 9.51; č. 241 ze zastávky Lihovar v 9.38). Cena 100/70 Kč. Ing. Bohumil Kocourek
   
 • Ne 14. 4. ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU
  Areál Pražského hradu obklopují zahrady, z nichž ty nejstarší byly založeny už v 16. století. Od té doby jsou neustále udržovány těmi nejlepšími zahradníky a zahradními architekty. Naše vycházka nás zavede do Královské zahrady, dále Jelením příkopem kolem potoka Brusnice přes zahradu Na Baště do Jižních zahrad Pražského hradu. Začátek akce ve 14.00 před vstupem do Královské zahrady (ul. U Prašného mostu). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská
   
 • Ne 21. 4. ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY
  Procházka Šáreckým údolím s pěší trasou cca 4,5 km. Připomeneme si tuto lokalitu nejen jako dějiště známé pověsti, ale i jako místo osídlené Slovany již v 7. století. Projdeme soutěskou Džbán, kolem Čertova mlýna a lesního divadla zpět k vodní nádrži Džbán. Začátek akce ve 14.00 na zastávce tram. č. 5, 20, 26 Divoká Šárka. Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská
   
 • Ne 28. 4. OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM
  Akce pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Zajímavé povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany spojené s návštěvou kostela Panny Marie Vítězné. Na děti čekají interaktivní hry, kvizy, pracovní list s kreativním domácím úkolem. POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč. (průvodci PIS)

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz. Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz