Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ČTEME SENIORŮM

Od září funguje na naší škole Mohylová Čtenářský klub. Scházíme se každé úterý a 90 minut si čteme, povídáme o knížkách, předčítáme, ale také vyrábíme, kreslíme a dramatizujeme různé příběhy nebo legendy. V rámci naší činnosti jsme navštívili i Dům sociálních služeb Lukáš, kde jsme babičkám předčítali, vyprávěli o současných knížkách a předvedli jsme dramatizaci k pražským legendám. Doufáme, že se jim náš program líbil, my totiž už  chystáme další.

Anna Vandasová