Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

(listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu). NE živočišné zbytky!

Ulice Stanoviště Datum Hodina
přistavení
Datum Hodina
přistavení
K Fialce odstavná plocha
u býv. potravin
12. 4.
3. 5.
9.00 – 12.00 1. 11. 9.00 – 12.00
K Řeporyjím u kapličky 12. 4. 13.00 – 16.00 8. 11. 9.00 – 12.00
5. máje proti domu č. 325 19. 4. 9.00 – 12.00 8. 11. 13.00 – 16.00
U Kašny odstavná plocha 19. 4. 9.00 – 12.00 15. 11. 13.00 – 16.00
Chalabalova parkoviště u č. 1611 26. 4. 13.00 – 16.00 25. 10. 9.00 – 12.00
Pod Zličínem u retenční nádrže 26. 4. 13.00 – 16.00 18. 10.
9. 11.
9.00 – 12.00
K Hájům křižovatka s ul. Okruhová
(zpevněná plocha)
27. 4. 13.00 – 16.00 25. 10. 9.00 – 12.00
K Opatřilce křižovatka s ul. K Jihu 3. 5. 9.00 – 12.00 1. 11. 13.00 – 16.00
K Řeporyjím křižovatka s ul. V Brůdku 10. 5. 9.00 – 12.00 9. 11. 13.00 – 16.00