Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

Ulice Stanoviště Datum
přistavení
Amforová proti č. 1895 9. 4.
Janského parkovací záliv u lékárny 9. 4.
Bašteckého chodník u parkoviště 10. 4.
Melodická křižovatka s ul. Operetní 11. 4.
Chlupova u DDM – proti č. 1800 14. 4.
Janského park. záliv proti č. 2211 14. 4.
K Hájům křižovatka s ul. Okruhová 15. 4.
Nušlova parkoviště proti č. 2289 16. 4.
Ovčí hájek parkoviště proti č. 2159 17. 4.
Bellušova parkoviště proti č. 1804 17. 4
Lýskova křižovatka s ul. Chalabalova 18. 4.
U Jezera parkoviště proti č. 2039 22. 4.
Pavrovského x Přecechtělova u kontejnerů na směsný odpad 23. 4.
Pod Zličínem u retenční nádrže 23. 4.
Kettnerova proti č. 2059 24. 4.
5. máje proti č. 325 25. 4.
Trávníčkova rozšířený chodník proti č. 1764 25. 4.
Sezemínská parkoviště u trafostanice 28. 4
Hábova parkoviště před č. 1564 29. 4.
nám. Na Lužinách 30. 4.
Drimlova parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad 2. 5.
Janského rozšířený chodník u č. 2437 5. 5.
Suchý vršek křiž. s ul. V Hůrkách (odstavná plocha u oční kliniky) 5. 5.
Fantova parkoviště u provozovny Barum 6. 5.
Červeňanského nástupní ostrůvek BUS 7. 5.