Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HODINA MODERNÍ CHEMIE

Koncem února se v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského uskutečnil pod patronací VŠCHT Praha projekt Hodina moderní chemie na téma Experimenty používané při výuce chemie na základních a středních školách. Oba přednášející studenti pojali svůj úkol s humorem, což se mi velice líbilo. Nás, jakožto posluchače, zapojovali do svých pokusů a dokonce nám za správné odpovědi na otázky či za statečnost při naoko nebezpečných pokusech dávali i nějaké ty odměny v podobě psacích potřeb, balonků, bločků. Z projektu jsem byl nadšen a mrzelo mě, když zazvonilo. Bylo to
skvělé zpestření hodin chemie.

Otakar Souček, kvarta b