Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komplexní údržba komunikací v roce 2014

Datum Seznam ulic
3. 4., 15. 9. Flöglova, Hábova (plus parkoviště a odbočka k jeslím), Heranova, Hostinského (plus parkoviště a odbočka k mateřské škole), Kálikova, Klukovická, Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN3448, Šostakovičovo nám., Vackova (plus 3 parkoviště), Vlachova
4. 4., 16. 9. Chalabalova, Kociánova, Kovářova, Kuncova, Lýskova (Chalabalova – Jeremiášova), Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách), část NN3444
7. 4., 17. 9. Fantova, Horákova (bez slepého úseku + parkoviště), Kettnerova, NN1798, Trávníčkova
8. 4., 18. 9. Bellušova (bez parkoviště při ul. Chlupova – Archeologická), Holýšovská, Chlupova, Neustupného, NN3452 (přední část parkoviště)
9. 4., 19. 9. Archeologická (Mukařovského – NN3454, Zázvorkova – konec, Bronzová – konec), Bronzová, NN3453 (parkoviště u metra), Sezemínská, U Jezera (plus 2 parkoviště), Zázvorkova
10. 4., 22. 9. Amforová, Brdičkova (bez parkoviště), Kolovečská (vč. parkovišť – mimo 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova
11. 4., 23. 9. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova), Böhmova, Modrá, Mohylová, NN3091, Píškova, Zvoncovitá
22. 4., 24. 9. Husníkova – včetně otočky (parkoviště), NN3468, NN3469, Ovčí hájek, Suchý vršek,  V Hůrkách
23. 4., 25. 9. Fingerova, Na Zlatě, Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí, Seydlerova, Volutová (plus parkoviště)
24. 4., 26. 9. Běhounkova, Blattného, Dominova, Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí), Mezi Školami, NN4541 (plus poslední oddíl parkoviště), Nušlova
28. 4. Drimlova (Janského – slepý úsek), Herčíkova, Janského (Červeňanského – Kurzova), NN3456 (2 parkoviště)
29. 4. Borovanského, Janského (Kurzova – Prusíkova), Klausova, Kurzova, Netouškova (pouze rameno do ul. Klausova), Přecechtělova (Kurzova – Janského)
30. 4. Bašteckého (bez úseku kolem parku), Janského (Červeňanského – Prusíkova), Pavrovského (plus 2 parkoviště), Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena na základě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 19 odst. 5 a 6. Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.