Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběrný dvůr

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy.

Ulice Stanoviště Datum
přistavení
Hodina
přistavení
Mládí parkoviště proti prodejně Auto Kelly 26. 4.
29. 5.
10.00 – 16.00
13.00 – 19.00
K Sopce zpevněná plocha proti bývalé restauraci U Šimáčků 12. 4.
15. 5.
10.00 – 16.00
13.00 – 19.00