Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÍM PROČ

Několik žáků naší ZŠ Mládí se zapojilo do celorepublikového projektu Vím proč – tvorby videoučebnice fyziky, kterou natáčejí sami žáci. Úkolem bylo natočit video s fyzikálním pokusem a jeho vysvětlením. Kateřina Litvanová a Anastasia Bogoslavets z 8.A získaly od diváků za svou Modrou lávovou lampu čtvrtý nejvyšší počet hlasů. Děkujeme za podporu! Anežka Chvojková ze 7.A okouzlila odbornou porotu Letem modelu nažky a umístila se na krásném 2. místě. Získala od hlavního organizátora a sponzora projektu (ČEZ) notebook. Ale navíc dokázala svým úsilím a zájmem propojit vědomosti a dovednosti z fyziky, přírodopisu, matematiky a pracovních činností. A určitě už ví proč!

Edita Martoníková