Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dětský areál Karlov

»Nutnost dětských nemocnic všeobecně je známa a pociťuje se potřeba jich hlavně v době nemocí nakažlivých,« píše Český svět – ilustrovaný čtrnáctidenník v roce 1906, tedy před sto deseti lety. »Praha sama neměla až do r. 1891. než jedinou nemocnici dětskou, která byla v rukou německých. V roce 1891. zařízena byla malá nemocnice dětská česká o 35 lůžkách, jež sloužiti měla účelům vyučovacím. Počátek a myšlénka o založení české nemocnice dětské v Praze spadá do r. 1887., kdy na popud zesnulého prof. Dra. Neureuttera sestavil se Spolek ku zřízení a vydržování dětské nemocnice a chorobince v Praze. Týž spravoval nemocnici ve Viničné ulici až do r. 1892, kdy převezeny byly zbylé tam dítky dnem 7. února do nového ústavu »u Karlova«. – Nový ústav ten postaven společně obcí Pražskou, městskou spořitelnou pražskou a spolkem na oslavu 50tiletého panování J. V. císaře a krále Františka Josefa I. Nemocnice stojí na pozemku, ohraničeném ul. Táborskou od strany Vinohradské, Sokolskou tř. proti Karlovu, ulicí Boženy Němcové a hradbami směrem k Nuselskému údolí. Stavěna jest moderně ve slohu pavillonovém, má šest samostatných, od sebe oddělených budov. Průčelím do ulice Boženy Němcové, s věžičkou z dálí patrnou, stojí budova hlavní pro nemoci nakažlivé.«

Připravila Eva Černá