Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přijďte na Den otevřených dveří!

Na sobotu 23. dubna od 10 do 14 hodin připravil Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky pro širokou veřejnost Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici v Tlumačovské ulici na Velké Ohradě. Akce se koná  u příležitosti blížícího se svátku svatého Floriána, patrona všech hasičů. Před budovou bude vystavena technika, kterou sbor využívá. Zájemci se mohou seznámit s vybavením zásahových vozidel a s ochrannými pomůckami, které hasiči používají při zásahu. Budou vystaveny zásahové oděvy, přilby, dýchací přístroje a další vybavení jednotky. Zpřístupněny budou i vnitřní prostory zbrojnice. Členové jednotky seznámí přítomné s její činností a proběhnou také ukázky kolektivu mladých hasičů. Bude možné se seznámit s historií sboru, výstrojí a výzbrojí používanými našimi předchůdci. Přítomné děti si můžou zastříkat ze džberové stříkačky. Navštívit hasiče a dozvědět se o jejich práci můžete i vy. Jste srdečně zváni!

Vladimír Kos, SDH Stodůlky