Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KARNEVAL V ROSNIČCE

V den karnevalu se scházíme už v maskách. Děti se chlubí, za co jsou převlečené, rodiče obdivují masky ostatních dětí a paní učitelek. Hudba a tanec nesmí chybět, stejně jako soutěže. Celá školka se sejde a začíná velká přehlídka masek. Poté si protáhneme tělo velkolepou diskotékou. Naše radost z pohybu a veselí je ukončena drobnými odměnami pro děti. Letos by si je zasloužili i rodiče, masky byly opravdu povedené, děkujeme za spolupráci.

Paní učitelky z MŠ Rosnička