Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kniha je náš kamarád

V Mateřské škole Rosnička je březen skutečným Měsícem knihy. Na tuto dobu se všichni moc těšíme, rodiče se už ptají, zda si opět budou moci vyzkoušet předčítání knih ve školce. Je to totiž naše tradice ☺. A děti? Ty si už připravují své nejoblíbenější knížky a těší se, jak si s paní učitelkami knihy prohlédnou. A samozřejmě z každé kousek přečtou. Seznamují se také s tím, kdo je autor a kdo ilustrátor knih, jak taková kniha vzniká a že nejsou jen nové knihy. A jednu, která je stará už sto let, si mohou prohlédnout a porovnat po hmatové stránce rozdíl mezi listem staré a nové knihy. Zpestřením pro děti je výroba jejich vlastních knih, kde se stávají ilustrátory. U předškolních dětí nesmí chybět ani návštěva knihovny na Lužinách, kde se o pěkný program vždy postarají šikovné paní knihovnice. Nynější téma bude pod vedením paní Lucie Kučerové Z pohádky do pohádky. Tímto jí děkujeme. Knihy máme rádi, jsou to naši kamarádi.

Pavla Domínová