Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máte platný cestovní doklad?

Blíží se období letních prázdnin a dovolených, kdy značně narůstá počet žádostí o vyhotovení cestovních dokladů a prodlužuje se tak čekací doba na jejich vyřízení. Doporučujeme tedy využít možnosti rezervace termínu plánované návštěvy úřadu, zvláště jde-li o návštěvu s malými dětmi.

Rezervovat si vybraný termín pro vyřízení žádosti a vyhnout se tak dlouhému čekání ve frontách můžete na www.praha13.cz – Jak si zařídit – Rezervace termínů. V tomto rezervovaném termínu budete ve vámi zvoleném čase vyvoláni přednostně. Jedna rezervace platí pouze pro jednoho žadatele, včetně dítěte. Tato podmínka platí rovněž pro lístek z vyvolávacího systému bez předchozí rezervace. Na jeden lístek tedy nemůže přijít s žádostí o vyřízení dokladů více osob.

Na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel nabízíme službu uhrazení správního poplatku kromě hotovosti i platebním terminálem. Další naší službou je zaslání informace o vyhotovení dokladu po uvedení kontaktu na podané žádosti.

Mezi oblíbenou službu patří i dětský koutek, kde si čas hraním krátí nejmladší čekatelé na doklady.

Zkontrolujte si proto platnost stávajících cestovních dokladů – v dostatečném předstihu před odjezdem na dovolenou. Včasným požádáním o vydání nových dokladů ušetříte nemalou částku z rodinného rozpočtu na správních poplatcích, kterou byste zbytečně vyna - ložili za vyhotovení dokladů ve zkrácené lhůtě. Následně nezapomeňte na včasné vyzvednutí hotových dokladů.

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a EO