Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Revitalizace parčíku „U Dobráků“

Místní Agenda 21 uspořádala v úterý 15. března již druhé Veřejné projednání s obyvateli lokality U Dobráků, které navázalo na závěry z předchozího Veřejného projednání konaného 3. listopadu loňského roku. Z něj vyplynulo, že záměr revitalizace na poz. č. 2023 k.ú. Jinonice, které je ve správě Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 13, se tak, jak byl navrhován, nesetkal s pozitivním ohlasem místních občanů. Odbor životního prostředí zcela zohlednil jejich požadavky a došlo k přepracování navrhovaných úprav.Úpravy se nově budou týkat pouze dosadby zeleně, zejména keřového patra, na požadavek místních obyvatel dojde ještě k doplnění stálých stromů, tzv. stromového patra. V obecné diskuzi zaznělo, že místní obyvatelé velmi oceňují přístup městské části Praha 13 k jejich námitkám a s novým návrhem souhlasí.
Veřejné projednání se uskutečnilo za účasti radní Anety Ečekové Maršálové a předsedy výboru pro místní Agendu 21 Víta Bobysuda.

-red-