Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Události na Ukrajině mají dopad i na činnost hasičů

Začíná jaro a tím se také rychleji rozjíždí činnost sboru i kroužku mladých hasičů. Jednak máme naplánované akce pro děti a širokou veřejnost, ale také soutěže pro družstva dětí a dospělých. Již v dubnu se po dvou letech Třebonicemi proletí čarodějnice a na rybníce proběhnou rybářské závody – pozvánky najdete v Kalendáři akcí. Děti již také trénují a mají za sebou první závody v uzlování, které se jim vcelku povedly. Další závody je čekají v květnu.
Veliký obdiv ale má naše jednotka, která si opravdu ještě neoddychla po covidu a už zase jede na 100 %. O její nynější činnosti její velitel Filip Jordák řekl: „Od začátku roku naše jednotka nezahálela a pilně pracovala. Školili jsme témata odborné přípravy a prováděli pravidelné výcviky. Začátkem března si ještě stihli naši velitelé prodloužit odbornou způsobilost na stáži v Dubči. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině jsme zapojeni do chodu registračních center, kde se podílíme jak na jejich samotném provozu, tak na převozu válečných uprchlíků do dočasného ubytování. Sloužíme předem naplánované čtyřiadvacetihodinové pohotovosti. Přeji těm, kdo pomáhají, pevné nervy a hodně sil. Všem patří obrovský dík!“

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice