Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Chodník podél Červeňanského

V posledních měsících jsme dostali do redakce několik dopisů týkajících se problematiky Velké Ohrady. Nejčastěji je autorem pan Karel Málek, který opakovaně poukazuje na chybějící poštu na Velké Ohradě. O této otázce jsme ve STOPu již psali a protože se zatím nepodařilo přesvědčit Českou poštu ke změně negativního postoje ke zřízení pobočky na Velké Ohradě, vybíráme z dopisu pasáž k jinému tématu (redakčně kráceno):
Autobusy směrem na sídliště staví v zastávce Červeňanského. Zde vystupuje většina cestujících a pěšky musí překonat vzdálenost asi 100 m, směrem k domovu. Na tom není nic tak tragického. Špatné je to, že ani na jedné straně této rušné komunikace není chodník a celé toto procesí se musí pohybovat v jízdní dráze. Tento stav už trvá 18 let a zřejmě trvat bude, dokud zde někdo nepřijde o život. Ale podle našich krásných zákonů si za úraz či smrt může chodec sám, protože se v jízdní dráze nemá co pohybovat. To, co píšu, stejně nebude zveřejněno, ale nám na Ohradě by stačil chodník, a to alespoň na jedné straně.

Karel Málek, Velká Ohrada

S chodníky při ulici Červeňanského to není úplně tak, jak píšete. Chodník na straně původní zástavby (mezi ul. Tlumačovskou a konečnou autobusů Velká Ohrada) je vybudován v celé délce. Chodci rozhodně nemusí chodit po silnici. Je pravda, že pro přístup k autobusové zastávce Červeňanského chodník chyběl. V roce 2007 zprovoznil SBD Staveg s novými garážemi také chodník od zastávky Červeňanského k ulici Pavrovského/Bašteckého, včetně dvou bezbariérových přechodů. Samozřejmě by bylo pohodlnější, kdyby byl chodník i za garážemi podél vozovky. Radnice průběžně zkouší vybudování chodníku prosadit. Problémem je, že pozemky nepatří městské části.

Samuel Truschka