Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Deratizace myšovitých hlodavců proběhně i letos

Potkan je rozšířen v celém světě. Žije v klanech, je všežravec. Rozmožuje se od jedenáctého týdne života. Několikrát do roka přivede na svět i deset mláďat. Pár za život přivede na svět až 700 potomků. Má rád vlhko. Zdržuje se ve sklepích, kanálech, buduje si systém nor. Přenáší choroby a způsobuje škody např. na kabelech, když si brousí řezáky. Krysy se v Praze vyskytují jen výjimečně.

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou za deratizaci odpovědní majitelé a správci objektů, kteří musí zabránit šíření hlodavců a dalších nebezpečných živočichů v objektech či místech, která jsou v jejich majetku nebo jsou jim svěřena do péče. Deratizaci smějí provádět pouze odborné firmy zabývající se ochrannou deratizací, dezinfekcí a dezinsekcí. Musí mít zkoušky odborné způsobilosti a povolení vydané příslušným orgánem ochrany zdraví.
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 zajišťuje deratizaci na ploše přes 100 hektarů, na jaře a na podzim ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, Pražskými vodovody a kanalizacemi, Dopravní cestou Metro apod. Nejproblémovějšími místy jsou kontejnerová stání, okolí stanic metra, skládky či husté popínavé keře. Všude, kde se potkani mohou dobře najíst a pak klidně odpočívat. Majitelé objektů často zanedbávají propadlé okapové chodníčky okolo domů. Potkani si tam budují chodby, okusují izolaci, poškozují zateplení, dobře se množí a často tudy pronikají i do budov. Při stavební činnosti se naopak rozutečou do širokého okolí. Při dostavbě obchodního centra Luka doslova zaplavili Kettnerovu ulici.

V boji s hlodavci je nezbytná vytrvalost a pravidelnost, při zanedbání se pak situace těžko zvládá. Vaše dotazy rád zodpovím na tel. 235 011 497.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí