Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběrný dvůr přijede k vám

Pražský magistrát bude v naší městské části zkušebně provozovat tzv. mobilní sběrný dvůr, a to formou soustředěného stanoviště 7 velkoobjemových kontejnerů (VOK). Tento způsob nakládání s objemným odpadem je z ekologického hlediska příznivější, neboť na místě dojde k roztřídění veškerého občany přivezeného odpadu.

V jeden den a na jednom místě budou přistaveny kontejnery na:

  • biologicky rozložitelný odpad ze zeleně 
  • dřevní odpad 
  • objemný odpad 
  • papír a lepenku 
  • pneumatiky (do 80 cm za poplatek 25 Kč/kus) 
  • stavební odpad v množství do 1 m3 (pouze beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihly, tašky a keramické výrobky)
  • drobnou elektroniku, TV a monitory

Výše uvedený způsob nakládání s odpady je navržen na těchto místech:
17. 5. od 9.00 do 17.00 hod. na parkovišti při ul. Vackova
5. 6. od 9.00 do 17.00 hod. na zpevněné ploše Ke Klubovně x Tlumačovská

V případě, že projekt bude úspěšný, budou soustředěná stanoviště velkoobjemových kontejnerů provozována i ve 2. pololetí tohoto roku.

Michaela Líčková, odbor životního prostředí