Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HUDEBNÍ SOUTĚŽ V MDDM

Třetí ročník hudební amatérské soutěže v MDDM Stodůlky hostil ve dvou dnech přes 120 soutěžících. První den soutěžili předškoláci a hudební soubory, druhý den jednotlivci v ka-tegoriích 1.–2. třída, 3.–5. a 6.–9. třída. Zpívalo se, hrálo na klavír, kytaru a flétnu. Atmosféra byla opravdu příjemná a děti šikovné. Nikdo neodešel s prázdnou. Velké poděkování patří naší odborné porotě (Martě Šefčíkové, Inese Lůnové, Ireně Vojtové), rodičům, kteří podporují své děti, soutěžícím a všem, kteří se soutěží pomáhali.

Michala Strejčková