Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JARO V BARVIČCE

Od poloviny března až do doby těsně po Velikonocích probíhala v naší školce soutěž O nejpovedenějšího beránka. Za aktivní pomoci rodičů se jí zúčastnilo 36 dětí a chodba mateřské školy tak na několik týdnů žila jejich výrobky. Kdo zvítězil není důležité, protože hezká odměna čekala na všechny soutěžící. Jarní dny dětem zpestřila také velmi zvláštní návštěva, která za nimi přišla z firmy Pfanner. Byla to kráva úctyhodných rozměrů, která navíc dětem rozdala kouzelná brčka. Díky nim si mléko určitě oblíbí i ti nejzatvrzelejší odpůrci a mléčné svačinky ve školce budou hned pestřejší.

Děkujeme. učitelky z MŠ Barvička