Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka stáže v německém parlamentu

Pro zájemce z řad absolventů českých vysokých škol ve věku do 30 let a s dobrou znalostí němčiny je určena nabídka stipendijní stáže ve spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíně. Vítězní účastníci výběrového řízení budou moci na jaře 2009 po dobu 15 týdnů zblízka sledovat práci berlínského Bundestagu. K tomu se váže stipendium ve výši 450 euro měsíčně, ubytování zdarma a hrazené náklady na pojištění a cestovné. Více na ww.bundestag.de/ips. Uzávěrka přihlášek je 30. června.

Petr Bratský,
poslanec PS PČR, Výbor pro evropské záležitosti