Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ředitel ZŠ Kuncova oznamuje,

že přihlášky do budoucích 6. tříd (jazykové AJ-FrJ, AJ-NJ, matematické a sportovní) je možné zaslat na adresu školy do 31. 5. 2008.