Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů květen 2008

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.)5. 5.
Květnové dny 1945 Svatava Bulířová
Anglická konverzace Josef Mžika

12. 5.
Vystoupení dětí z MŠ U Bobříka pod vedením pí uč. L. Husákové a M. Machovské ke Dni matek
Počítače DS Lukáš (pro členy Klubu seniorů) František Kundrát

19. 5.
Roubování - odběr roubů Ján Bandola
Německá konverzace Jarmila Hlinovská

26. 5.
Kouření u astmatiků Mgr. Jana Zelenková, FN Motol (ČIPA - výzkum)
Počítače DS Lukáš (pro členy Klubu seniorů I) František Kundrát

28. 5.
Zájezd (Broumov - Police n. Metují...)

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165


Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)


6. 5.
Zacvičíme si a zahrajeme si Milionáře

13. 5.
Zazpívají nám žáci ZUŠ Stodůlky

20. 5.
Cestujeme (video)

27. 5.
Posezení u kávy - povíme si o připravených pobytech a výletu

V květnu nás čeká vycházka do zoo a do průhonického parku.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami


7. 5.
Bingo výbor SPCCH

14. 5.
O radaru v Brdech Drahomír Brzobohatý

21. 5.
Jak s alergiemi Jana Zemanová z FN Motol

28. 5.
Mata Hari - oko úsvitu - byla špiónkou? Jana Brzobohatá

4. 6.
Honoré de Balzac a jeho šprýmovné povídačky Jana Brzobohatá

Jana Brzobohatá, ved. klubu, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule


8. 5.
V 10 hodin položíme květiny k pomníčku a uctíme památku našich občanů, kteří položili své životy v průběhu druhé světové války.

19. 5.
Na prohlídce synagogy nám bude dělat zasvěceného průvodce pan Jiří Jindra. Sraz je ve 13.30 hod. u Rudolfina (před Sukovou síní).

29. 5.
Přijde mezi nás por. Razimová z Prahy 4, která nám vysvětlí, jak se máme zachovat a na co si máme dávat pozor, když nás kdekoli osloví dealer.

Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17


7. 5.
Poradní den – posezení u kávy, dotazy přítomných

14. 5.
Dia klub - pomáháme našim diabetikům s jejich problémy

21. 5.
Poradní den – posezení u kávy, dotazy přítomných

28. 5.
Dia klub - pokračujeme s řešením problémů našich diabetiků

Všechny akce se konají v Domě seniorů Lukáš v Trávníčkově ul. 1746, setkání začínají v uvedené dny vždy od 16 hod.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405