Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BŘEZEN JE MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ

 

V Gymnáziu J. Heyrovského jsme v měsíci březnu připravili tři akce na podporu dětského čtenářství. 9. 3. proběhlo literární odpoledne Krev a pot Starého světa, které pro mladší žáky připravili studenti ze sexty A., 19. 3. studenti z oktávy B zorganizovali detektivní literární večer. Noc s Andersenem 30. 3. byla vyvrcholením čtenářských aktivit. Pohádkové noci se zúčastnili studenti všech prim.

Olga Pavlásková