Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

HROU PROTI AIDS

Motto: „Jediný způsob jak ochránit naše děti před AIDS je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe.“ Žáci 9. ročníků FZŠ Brdičkova si své znalosti ověřili a upevnili formou interaktivní hry Hrou proti AIDS. Rozdělili se do skupin a postupně prošli pět stanovišť: cesty přenosu HIV, sexualita a ochrana před HIV, zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných nemocí a HIV, sexualita řečí těla a život s HIV/AIDS. Smyslem hry je dát mládeži možnost osvojit si netradičním způsobem základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích.

Eva Trynerová