Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Když máš hlas jako zvon

 

Kdo by u nás neznal Butovický zvoneček? Pěvecká soutěž má v městské části již velkou tradici – v letošním roce se konala po třinácté. Nejdříve probíhají školní kola, ze kterých vzejdou nominace na vystoupení před odbornou porotou. Porotci, kteří tuto nelehkou úlohu s ochotou a profesionalitou přijímají každý rok, si ve třech dnech – 10. – 12. dubna - vyslechli na devadesát pěveckých vystoupení v podání žáků všech našich základních škol a Gymnázia Jaroslava Heyrovského.
V každé věkové kategorii byla udělena tři místa. Pokud by se hodnotil počet úspěšných žáků v jednotlivých školách, pak by se nejzpěvnější školou stala ZŠ Kuncova a na druhém místě by skončila ZŠ Bronzová. Butovický zvoneček je ale soutěží jednotlivců. Dvacet nejlépe hodnocených zpěváků bylo pozváno na slavnostní koncert na radnici, který se uskutečnil ve čtvrtek 19. dubna. Již tradičně byl pořízen zvukový záznam, aby se na krásné výkony nezapomnělo.

Samuel Truschka