Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Studium přes internet

Již třetím rokem probíhá ve Středisku sociálních služeb tzv. virtuální Univerzita třetího věku. Je otevřená seniorům z třináctky, kteří dychtí po nových poznatcích a vzdělávání. Studium probíhá prostřednictvím internetu (proto virtuální) ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze-Suchdole. Naši senioři již absolvovali např. kurzy - Kouzelná geometrie, Vývoj informačních technologií a nebo Vývoj a současnost Evropské unie. Právě dokončují jarní semestr 2011/12, jehož tématem je Historie a současnost české myslivosti. Témata si senioři volí sami, a to na základě většinového názoru. Pro zimní semestr 2012/13 se rozhodli pro Dějiny oděvní kultury. Hlavními cíli Univerzity třetího věku jsou „bio-psycho-sociální” rozvoj člověka, adaptace na měnící se životní a společenské podmínky (technologie) a mezigenerační dialog. Více o studiu na stránkách www.e-senior.cz.

Petr Weber
bývalý ředitel SSS Prahy 13 a student Univerzity třetího věku