Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přijďte si procvičit paměť

 

V pondělí 21. 5. od 10.00 proběhne v klubovně seniorů Střediska sociálních služeb Prahy 13 (Trávníčkova 1746, metro Luka) zdarma ukázková lekce trénování paměti. Lekce je určena pro seniory z Prahy 13. Počet účastníků je omezen na 20 osob, proto je nutné si předem rezervovat místo na telefon. číslech 235 517 647 nebo 724 952 592.
Zapomínání je vnímáno jako nedílná součást stárnutí. Senioři trpí problémy s pamětí, ale často tréninky paměti odmítají. Obávají se totiž, že budou zkoušeni a známkováni jako kdysi ve škole. Nic z toho se ovšem na kurzech neděje - cílem trenéra je rozvíjet individuální pamětové schopnosti každého účastníka na základě správných nástrojů a techniky. Po velmi krátké době dochází k efektu tzv. pozitivního šoku, kdy jsou sami senioři překvapeni, co všechno dokážou a jaké jsou jejich možnosti. Toto je motivuje k dalšímu snažení a zvyšuje pocit sebevědomí a důvěry ve vlastní schopnosti. Svými výsledky překvapí často i své okolí. Lekci zajišťuje projekt Senior Help (www.senior-help.cz).

-red-