Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Neformální setkání v Lukáši

 

Ve středu 28. března se v Domě pro seniory Lukáš sešlo sedm předsedů místních klubů seniorů se zástupcem starosty Alešem Marečkem, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví Helenou Hájkovou a vedením Střediska sociálních služeb Prahy 13.
„Je to neformální setkání, které by mohlo založit tradici potkávat se a bavit se o problémech seniorů. Je to rozhodně lepší než oficiální jednání u stolu,“ řekl úvodem místostarosta Mareček.
Hlavním tématem byla spolupráce na poli sociálních aktivit. Vedoucí sociálního odboru Helena Hájková probrala se všemi předsedy výlety plánované v tomto roce. Ředitel střediska Jiří Mašek seznámil přítomné s možností spolupráce s Nadací Charty 77 na  projektu Senzační senioři a navrhl vybudování fitness hřiště pro seniory na zahradě Lukáše.
Diskutovalo se o studiu seniorů na virtuální Univerzitě třetího věku nebo o přednáškách městské policie k problematice bezpečnosti v městské části. Bližší informace najdete na www.lukaspraha13.cz.

Zuzana Vinšová, zástupce ředitele
Střediska sociálních služeb Prahy 13