Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubů seniorů květen 2012

 

 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

 

7. 5.
Vzpomínáme na květen 1945 pamětníci
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

14. 5.
Čajový dýchánek pro maminky Zveme i tatínky Svatava Bulířová

21. 5.
Příprava na červnový zájezd našeho klubu (Zákupy - Nový Bor - Česká Lípa) Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

28. 5.
S knihou Břehy a vody od Ladislava Stehlíka nás seznámí Kamila Šmídová

 

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 

 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

 

15. 5.
Oslavíme svátek matek s hudbou

22. 5.
Poetické odpoledne s Kateřinou Boušovou

29. 5.
Příprava na výlet, video

30. 5.
Celodenní autobusový výlet na Chrudimsko – pro členy klubu

 

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 

 

Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

 

2. 5.
Armáda spásy kpt. Josef Knoflíček

9. 5.
Zahraje a zazpívá nám Václav Vomáčka

16. 5.
Zahrajeme si Bingo Roman Kosan, Lubomír Žemlička

23. 5.
Zahrají a zazpívají Anna Doudová a Jiří Vonášek

30. 5.
Společenské hry všichni

 

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

 

 

Klub seniorů a přátel Vidoule

 

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

 

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 

 

Svaz diabetiků ČR - Územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 

2. 5.
Nároky diabetiků II.

9. 5.
Promítání videa

16. 5.
Ukládání inzulínu

23. 5.
Diabetes a obezita

Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby diabetiků. Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první středu v měsíci.

 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405