Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozsáhlá revitalizace parků a hřišť - rok 2011

 


Rozsáhlá revitalizace parků a hřišť - rok 2011

Odbor životního prostředí v roce 2011 dokončil rozsáhlé investiční akce, které byly hrazeny z finančních prostředků získaných z prodeje technologických celků a také z dotace EU – Operačního programu Praha – konkurenceschopnost (OPPK). Jednalo se o revitalizace jednotlivých sídlištních vnitrobloků, kde byla rekonstruována dětská hřiště, sportoviště i parkové úpravy.
Tyto akce byly součástí dlouhodobě plánovaných a pokračujících rekonstrukcí veřejných prostranství a zelených ploch ve správě OŽP. Byly provedeny v souladu s koncepcí rozvoje městské části v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Sportoviště byla osazena umělými povrchy a byla vybavena moderním sportovním zařízením.
Dětská hřiště byla komplexně rekonstruována a byly instalovány i atypické herní prvky, které mohou rozvíjet fantazii dětí všech věkových kategorií. Parkové úpravy obohatily výsadby postupně kvetoucích trvalek. Byly vysazeny nové stromy a keře, které obohatily aleje ve vnitroblocích i nové parčíky. Všechny revitalizované plochy byly doplněny novým mobiliářem. V Centrálním parku a Panské zahradě byly instalovány nové vodní prvky. Finanční prostředky z prodeje technologických celků byly investovány do parkových a sadových úprav ve vnitroblokuMohylová, vybudování fontány v Panské zahradě, terénních a sadových úprav v západní části Centrálního parku a do parkových a sadových úprav v lokalitě Lužiny. Z finančních prostředků z programu OPPK byly rekonstruovány vnitrobloky při ulicích V Hůrkách (Nové Butovice), Amforová, Bellušova, Bronzová (Lužiny),Heranova a Chalabalova (Stodůlky).

Aleš Mareček, zástupce starosty