Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Úklid byl opět rekordní

 

Přes pravidelné uklízení odpadků a vyvážení odpadkových košů bývá kvůli nezodpovědným lidem nutné uskutečnit po zimním období rozsáhlejší úklid zelených ploch. Také letos zajistila městská část úklid na vytipovaných místech, včetně těch, která nejsou v běžné údržbě zajišťované odborem životního prostředí. Šlo zejména o hůře přístupná místa, kde se pravidelně objevují černé skládky – např. koryto Prokopského potoka v Centrálním parku a za Jeremiášovou ulicí, v plochách zeleně v Údolí Motolského potoka, v Hájích, na Vidoulích a v okolí sportovní haly v Bellušově ulici. Skupina pracovníků najaté firmy Prostor po dobu deseti dnů od konce března do 13. dubna procházela zeleň a vysbírala a odvezla téměř 17,5 tuny nejrůznějších odpadků. Praha 13 za úklid zaplatila přibližně 200 tisíc korun. V zájmu větší efektivnosti byla akce koordinována s úklidem, hrazeným Technickou
správou komunikací na plochách, které má ve správě.

-red-