Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Beseda se senátorem

 

 

V ZŠ Klausova proběhla koncem března další z akcí k 20. výročí otevření školy. Na besedu se žáky 8. a 9. tříd přišel senátor a bývalý starosta Prahy 13 Petr Bratský. Začal povídáním o svém darebném dětství, nespravedlnosti komunizmu, o svém studentském životě, kdy se svými spolužáky sabotoval učitelovy pokyny...

Po střední škole vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině a posléze se dostal na Ministerstvo dopravy ČR. Vyprávěl nám také o svých začátcích v politickém dění, jak ve Stodůlkách založil Občanské fórum, tři volební období byl starostou, po dvě volební období působil jako poslanec a nyní je senátorem Parlamentu ČR. Jako starostovi se mu podařilo prosadit, že se Stodůlky staly Městskou částí Praha 13, měl také rozhodující podíl na prodloužení trasy metra do Zličína, budování škol a školek, včetně té naší, Centrálního parku, zimního stadionu, pozval k nám mnoho významných architektů... Poté nechal prostor pro naše dotazy. Na ty odpovídal srozumitelně, moudře, vstřícně a bez zábran odpovídal i na otázky osobní. V závěru nás pozval na jarní prohlídku Parlamentu České republiky. Beseda se senátorem Petrem Bratským byla nejen velmi poučná, ale i zábavná. Velmi si jeho návštěvy vážíme.

Žáci 8. A