Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vzdělávací program pro šesťáky

 

 

Fakultní základní škola Trávníčkova 1744 nabízí ve školním roce 2013/14 budoucím žákům 6. tříd:

  • rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky v 6. až 9. ročníku. Jako cizí jazyk se vyučuje angličtina.
  • rozšířenou výuku cizích jazyků - hlavním jazykem je angličtina. Rozšíření o výuku němčiny v 6. až 9. ročníku. V 8. a 9. ročníku si může žák v rámci dalšího volitelného předmětu vybrat také konverzaci v cizím jazyce, výuku ruského jazyka nebo italštiny. 
  • rozšířenou výuku výtvarné nebo hudební výchovy – o další dvě hodiny 
  • rozšířenou výuku tělesné výchovy a sportu – o další hodinu sportovní přípravy (tenis, stolní tenis, judo).
  • rozšířenou výuku přírodovědných předmětů – učební plán bude posílen v matematice, fyzice, chemii, přírodopisu.
     

Přihlášku do 6. třídy najdete na www.zstravnickova.cz v sekci Škola – Dokumenty ke stažení nebo v recepci školy.
Odevzdejte ji prosím do 24. května. Bližší informace získáte u ředitele školy na telefonních číslech 251 091 650, 603 420 513,
hanzal@zstravnickova.cz, www.zstravnickova.cz.

František Hanzal, ředitel školy