Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozšířené vyučování v 6. ročníku

 

 

Rodiče žáků 5. tříd FZŠ PedF UK Mezi Školami spolu se svými dětmi vybírali předměty, o které budou mít na druhém stupni rozšířené vyučování. Z nabízených možností vybrali:

  • informatiku a výpočetní techniku
  •  přírodopis
  • matematiku a češtinu – upevňování učiva

V průběhu celého druhého stupně budou mít žáci o 1 hodinu týdně rozšířené vyučování o jeden z vybraných předmětů. V šestých třídách budou vytvořeny skupiny podle zvoleného rozšiřujícího předmětu, vyučování základních předmětů budou mít žáci společně v rámci svých tříd.
Škola nabízí svůj program i současným páťákům z jiných škol, pro které by byly nabízené předměty zajímavé.
Přihlásit své dítě můžete na kancelar@fzsmeziskolami.cz.

Petr Vodsloň, ředitel školy