Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZÁJEM O VČELAŘENÍ ROSTE

Ještě před pár lety byl zájem o včelaření mezi mladými téměř nulový. O včely se starali téměř výhradně senioři. To se postupem času mění. A prokázal to i kurz pro začínající včelaře, který 11. dubna uspořádala ZO Českého svazu  včelařů z Řeporyj ve Včelíně Ořech. Zúčastnilo se ho celkem 20 zájemců. Zkušení včelaři Tomáš Přecechtěl a  Vladimír  Glaser jim poodhalili taje včelaření a předvedli jim některé praktické činnosti. Na závěr si mohli budoucí včelaři vyzkoušet práci se včelami sami.

-red-