Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dva úspěšné festivaly

Dvacátý ročník soutěžní přehlídky Stodůlecký Píseček se v Klubu Mlejn odehrál v březnu. Soubory bojují o to, aby mohly zahrát své představení na národních přehlídkách i na přehlídce toho nejlepšího v amatérském divadle, tedy na Jiráskově Hronově. Autoři diskutují o svých inscenacích s odborníky a hledají nové možnosti pro svou práci, což je pro opravdové divadelníky velmi podstatné. Letos diskutovali divadelní vědec Martin Pšenička, divadelní kritik Vladimír Hulec a choreografka Kateřina Jandáčková. Na národní přehlídku Mladá scéna do Ústí nad Orlicí doporučili Ročníkový soubor Divadla Vydýcháno ZUŠ Liberec s představením Umlčené hlasy a soubor Dipačápi s inscenací Veronika. Šrámkova Písku, přehlídky experimentujícího divadla, se zúčastní soubory Antonín Puchmajer D. S. se svou nejnovější autorskou hrou Ako (škorperetka) a Divadlo Kámen, jejichž letošní novinka nese název Ztráta obsahu v konfekčním obalu. Pátý ročník akrobatického festivalu Fun Fatale měl netradiční  zahájení v Botanické zahradě UK za účasti finské velvyslankyně. Akrobacii na lanech zde nad vzácnými vysokými rostlinami předvedla finská akrobatka, choreografka a spolupracovnice Cirkusu Mlejn Ilona Jäntti. Festival se opět setkal se zájmem diváků i účinkujících žen a dívek. Akrobatky nového cirkusu z Kanady, Švýcarska, Německa, Anglie, Ruska, Francie, Belgie a Čech přicestovaly a předvedly výborné výkony. Letos bylo k vidění umění handbalancingu – balancování ve stoji na rukách, žonglování rukama i nohama, ale i známější šály a hrazda.

Dagmar Bednáriková, divadlo@mlejn.cz