Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

KRÁTCE

  • Pro budoucí prvňáčky připravuje FZŠ Trávníčkova jarní školičkupro usnadnění nástupu do základní školy. Školičky se konají 5. 5.,19. 5. a 2. 6., vždy v 17.00. Více na www.zstravnickova.cz.
  • Základní škola Janského na Velké Ohradě otevírá pro školní rok 2016/17 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky v zájmu bezproblémového nástupu do první třídy. Výuka probíhá denně od 8.00 do 11.45. Docházka je bezplatná, obědy nebo družina se hradí. Zajištěna je péče speciálního pedagoga a logopeda. Více na www.zs-janskeho.cz.
  • Na letošní Světový den vody měli žáci ZŠP a ZŠS Lužiny téma Voda a práce. Každá třída si vybrala povolání spojené s vodou – pradlenu, kuchaře, uklízečku, zahradníka – připravila o něm prezentaci a zábavné úkoly pro ostatní třídy.
  • Již po patnácté prožily děti ze školní družiny ZŠ Mohylová noc společně s H. CH. Andersenem. Po ukončení divadelního představení následoval pohádkový kvíz se zajímavostmi ze života dánského spisovatele a pohádkáře. Společné čtení zakončila Malá mořská víla, která poprvé vyšla před 180 lety.